Almindelig loligoblæksprutte (Loligo vulgaris)

DE: Echter Kalmar EN: Common squid NL: Pijlinktvissen