Almindelig sandmusling (Mya arenaria)

DE: Sandklaffmuschel EN: Softshell clam NL: Strandgaper
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Almindelig sandmusling   Flere billeder