Blåmusling (Mytilus edulis)

DE: Miesmuschel EN: Blue mussel NL: Mossel
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Blåmusling   Flere billeder