Middelhavs blåmusling (Mytilus galloprovincialis)

DE: Mittelmeer-Miesmuschel EN: Mediterranean mussel NL: Krombekmossel