Hummer- og krabbetejner (OSPAR Kategorie 26)

DE: Krebsreuse EN: Crab/lobster pots NL: Krabbenfuiken en kreeftenfuiken