Amerikansk boremusling (Petricola pholadiformis)

DE: Amerikanische Bohrmuschel EN: American piddock NL: Amerikaanse boormossel
Kort: GBIF
Udbredelse indslæbt
Foto af kendetegn:
Amerikansk boremusling Flere billeder