Småøjet rokke (Raja microocellata)

DE: Hellfleckiger Rochen EN: Painted ray NL: Kleinoogrog
Kort beskrivelse Wing fish with white stripes
Del profil Ægkapsel fra småøjet rokke
Indberetning hyppighed i øjeblikket ingen fund af denne art , udbredelseskort
Udbredelse indfødt
Status
heimisch
Klima krav
wohl wenig empfindlich Die Art ist vermutlich gegen Temperaturänderungen wenig empfindlich
Klassifikation Rochen
Småøjet rokke i WoRMS-databasen
Foto af kendetegn:

Billedeinformationer: Småøjet rokke

Forfattere NicoDesSables
Copyright ejer NicoDesSables
Copyright henvisning Copyrighted Material; the copyright remains with the author (not this web publication)
Licens cc-by-sa 3.0
Kilde Link