Småplettet Rødhaj æg (Scyliorhinus canicula (eggs))

DE: Eikapsel Kleingefleckter Katzenhai EN: Lesser spotted dogfish egg case NL: Hondshaai eieren