Kødet hindeknæ (Spergularia salina)

DE: Salzschuppenmiere EN: Lesser sea-spurrey NL: Zilte schijnspurrie