Trekantsorm (Spirobranchus triqueter (tube))

DE: Dreikantwurm Röhre EN: Keelworm tube NL: Graafgang van driekantige kalkkokerworm