Trekantsorm (Spirobranchus triqueter (tube))

DE: Dreikantwurm Röhre EN: Keelworm tube NL: Graafgang van driekantige kalkkokerworm
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Trekantsorm Flere billeder