Hvælvet trugmusling (Spisula subtruncata)

DE: Gedrungene Trogmuschel EN: Cut trough shell NL: Halfgeknotte strandschelp
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Hvælvet trugmusling Flere billeder