Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

DE: Zwergtaucher EN: Little grebe NL: Dodaars
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Lille lappedykker Flere billeder