Almindelig foldmusling (Thyasira flexuosa)

DE: Gewöhnliche Faltenmuschel EN: Flexuose cleftclam NL: Gewone golfschelp
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Almindelig foldmusling Flere billeder