Underordnede arter

Art navn Videnskabeligt navn
Strand-rødtop Odontites litoralis
Mark-rødtop Odontites vulgaris
Linjeformet blad Plantaginaceae
Fliget vejbred Plantago coronopus
Strand-vejbred Plantago maritima