Underordnede arter

Art navn Videnskabeligt navn
Bier Apidae gen spec
Honningbi Apis mellifera
Humlebier Bombus spp
Grå Klitmyre Formica cinerea
Gul Engmyre Lasius flavus
Sort havemyre Lasius niger
Korttornet stikmyre Myrmica rubra
Vejveps Pompilidae gen spec
Dværgpilgalhveps Pontania collactanea
Sandhveps Sphecidae gen spec
Bladhveps larver Symphyta gen spec
Galle fra svingelgalmyg Tetramesa-Gallwespe