Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Zeeschildpadden Cheloniidae
Beenplaat zeeschildpad Cheloniidae (Tergit)
Lederschildpad Dermochelys coriacea
Roodwangschildpad Trachemys scripta elegans