Subordinate species

Species name Scientific name
Sea turtles Cheloniidae
Sea turtle bone plate Cheloniidae (Tergit)
Leatherback sea turtle Dermochelys coriacea
Red-eared slider Trachemys scripta elegans