Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Haas Lepus europaeus
Schedel van haas Lepus europaeus (Cranium)
Muizen & spitsmuizen Muridae, Soricidae
Muskusrat Ondatra zibethicus
Schedel van muskusrat Ondatra zibethicus (Cranium)
Konijn Oryctolagus cuniculus
Konijnenschedel Oryctolagus cuniculus (Cranium)
Konijnen- /hazenkeutel Oryctolagus cuniculus (faeces)
Rat Rattus norvegicus
Schedel van rat Rattus norvegicus (Cranium)