Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Atlantische sterrog Amblyraja radiata
Eikapsel van een sterrog Amblyraja radiata (eggs)
Gewone pijlstaartrog Dasyatis pastinaca
Vleet Dipturus batis
Eieren van vleet Dipturus ssp (eggs)
Grootoogrog Leucoraja naevus
Grootoogrog eieren Leucoraja naevus (eggs)
Blonde rog eikapsel Raja brachyura (eggs)
Stekelrog Raja clavata
Eikapsel van stekelrog Raja clavata (eggs)
Kleinoogrog Raja microocellata
Eikapsel van kleinoogrog Raja microocellata (eggs)
Gevlekte rog Raja montagui
Eikapsel van gevlekte rog Raja montagui (eggs)
Gevlekte rog eikapsel Raja montagui Eikapsel
Golfrog Raja undulata
Eikapsel van golfrog Raja undulata (eggs)
Roggenstekel Rajidae gen spec
Roggenstekel Rajidae gen spec (aculeus)
Roggenstekel Rajidae gen spec Stachel
Zwarte sidderrog Tetronarce nobiliana
Gemarmerde sidderrog Torpedo marmorata