Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Houting Coregonus oxyrinchus
Atlantische zalm Salmo salar
Zeeforel Salmo trutta trutta