Noordkromp (Arctica islandica)

DE: Islandmuschel EN: Islandic cyprine DK: Molboøsters