Molboøsters (Arctica islandica)

DE: Islandmuschel EN: Islandic cyprine NL: Noordkromp