Noordkromp (Arctica islandica)

DE: Islandmuschel EN: Islandic cyprine DK: Molboøsters
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Noordkromp Verdere foto's