Zeeklit buik plaat (Echinocardium cordatum (plastron))

DE: Herzseeigel Bauchplatte EN: Heart urchin plastron DK: Sømusens bug plade