Zeeklit buik plaat (Echinocardium cordatum (plastron))

DE: Herzseeigel Bauchplatte EN: Heart urchin plastron DK: Sømusens bug plade
Deel van Hartegel; zeeklit (Echinocardium cordatum)
Korte beschrijving hier en daar, soms taalrijk
Vondstfrequentie 47 vondstmeldingen , Verspreidingskaart
Verspreiding inheems
Status
heimisch
Classificatie Seeigel
Zeeklit buik plaat in de WoRMS-Databank
Foto van deze soort:

Fotoinformatie: Zeeklit buik plaat

Auteurs Jenny Herbert
Licentiehouder Schutzstation Wattenmeer
Licentie aanwijzing Copyrighted Material; the copyright remains with the author (not this web publication)
Licentie cc-by-sa 3.0
Verdere foto's