Zeeklit buik plaat (Echinocardium cordatum (plastron))

DE: Herzseeigel Bauchplatte EN: Heart urchin plastron DK: Sømusens bug plade
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Zeeklit buik plaat Verdere foto's