Groot zeegras (Zostera noltei)

DE: Zwergseegras EN: Dwarf eelgrass DK: Almindelig bændeltang
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Groot zeegras Verdere foto's