Almindelig bændeltang (Zostera noltei)

DE: Zwergseegras EN: Dwarf eelgrass NL: Groot zeegras
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Almindelig bændeltang Flere billeder