Vestlig Nåletræs randtæge (Leptoglossus occidentalis)

DE: Amerikanische Kiefernwanze EN: Western conifer seed bug NL: Bladpootwants