Western conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis)

DE: Amerikanische Kiefernwanze NL: Bladpootwants DK: Vestlig Nåletræs randtæge