Almindelig sandmusling hul (Mya arenaria (hole))

DE: Sipholoch Sandklaffmuschel EN: Softshell clam hole NL: Uiteinde van graafgang van strandgaper