Softshell clam hole (Mya arenaria (hole))

DE: Sipholoch Sandklaffmuschel NL: Uiteinde van graafgang van strandgaper DK: Almindelig sandmusling hul