Bisamrotte kranium (Ondatra zibethicus (Cranium))

DE: Schädel Bisam EN: Muskrat skull NL: Schedel van muskusrat
Kort: GBIF
Udbredelse indslæbt
Foto af kendetegn:
Bisamrotte kranium Flere billeder