Schedel van muskusrat (Ondatra zibethicus (Cranium))

DE: Schädel Bisam EN: Muskrat skull DK: Bisamrotte kranium
Kaart: GBIF
Verspreiding geïntroduceerd
Foto van deze soort:
Schedel van muskusrat Verdere foto's