Bisamrotte (Ondatra zibethicus)

DE: Bisam EN: Muskrat NL: Muskusrat
Kort: GBIF
Udbredelse indslæbt
Foto af kendetegn:
Bisamrotte Flere billeder