Bisamrotte (Ondatra zibethicus)

DE: Bisam EN: Muskrat NL: Muskusrat