Muskusrat (Ondatra zibethicus)

DE: Bisam EN: Muskrat DK: Bisamrotte