Muskrat (Ondatra zibethicus)

DE: Bisam NL: Muskusrat DK: Bisamrotte