Ægkapsel fra Småplettet rokke (Raja brachyura (eggs))

DE: Eikapsel Blondrochen EN: Blonde ray egg case NL: Blonde rog eikapsel