Eikapsel Blondrochen (Raja brachyura (eggs))

EN: Blonde ray egg case NL: Blonde rog eikapsel DK: Ægkapsel fra Småplettet rokke