Ægkapsel fra Småplettet rokke (Raja brachyura (eggs))

DE: Eikapsel Blondrochen EN: Blonde ray egg case NL: Blonde rog eikapsel
Kort: GBIF
Udbredelse bortdrivet
Foto af kendetegn:
Ægkapsel fra Småplettet rokke Flere billeder