Tykskallet trugmusling (Spisula solida)

DE: Feste Trogmuschel EN: Thick trough shell NL: Stevige strandschelp
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Tykskallet trugmusling Flere billeder