Registrering af fund i DK, Fanø, Nordby

Indberetning Art Kvadrant Point
07.11.2015 Amerikansk knivmusling DK, Fanø, Nordby 2
07.11.2015 Hvælvet trugmusling DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Søsalat DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Fossilt træ,tørv DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Almindelig hjertemusling DK, Fanø, Nordby 2
07.11.2015 Smuk trugmusling DK, Fanø, Nordby 0
07.11.2015 Net og dele af, mindre end 50 cm DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Tangbark DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Blæreløs blæretang DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Stormmåge DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Sortand DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Tangborre DK, Fanø, Nordby 7
07.11.2015 “Tahiti”-skørt DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Porcelænskrabbe DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Trekantpolyp DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Spættet sæl, død DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Stillehavsøsters DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Konk DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Havets skum DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Mospolyp DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Amerikansk boremusling DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Almindelig sandmusling DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Afstumpet sandmusling DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Blåmusling DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Europæisk østers DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Smuk trugmusling DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Lerklump DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Tæppemusling DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Molboøsters DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Strandkrabbe klo DK, Fanø, Nordby 3
07.11.2015 Boresvamp ung DK, Fanø, Nordby 5
07.11.2015 Stor boremusling DK, Fanø, Nordby 6
07.11.2015 Stor skallesluger DK, Fanø, Nordby 7
07.11.2015 Luftballonrester DK, Fanø, Nordby 4
07.11.2015 Spættet sæl DK, Fanø, Nordby 4
21.04.2015 Spættet sæl DK, Fanø, Nordby 5
21.04.2015 Strandskade DK, Fanø, Nordby 3
03.04.2015 Konk DK, Fanø, Nordby 5
03.04.2015 Tov (diameter større end 1 cm), kort DK, Fanø, Nordby 3
03.04.2015 Trækasse DK, Fanø, Nordby 3
03.04.2015 Almindelig venusmusling DK, Fanø, Nordby 6
03.04.2015 Afstumpet sandmusling DK, Fanø, Nordby 5
03.04.2015 Paraffin / voks > 10 cm DK, Fanø, Nordby 4
03.04.2015 Almindelig Ryle DK, Fanø, Nordby 3
03.04.2015 Tykskallet trugmusling DK, Fanø, Nordby 5
03.04.2015 Amerikansk knivmusling DK, Fanø, Nordby 3
03.04.2015 Bredt bladmosdyr DK, Fanø, Nordby 5
03.04.2015 Snespurv DK, Fanø, Nordby 5
03.04.2015 Sanglærke DK, Fanø, Nordby 3
03.04.2015 Rør af sandtræorm DK, Fanø, Nordby 3
DK, Fanø, Nordby
Alle fund i dette kvadrat