Underordnede arter

Art navn Videnskabeligt navn
Europæisk ål Anguilla anguilla
Glasål Anguilla anguilla (juvenile)
Havål Conger conger