Untergeordnete Arten

Artname Wissenschaftlicher Name
Flussaal Anguilla anguilla
Glasaal Anguilla anguilla (juvenile)
Meeraal Conger conger