Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Paling Anguilla anguilla
Glasaal Anguilla anguilla (juvenile)
Zeepaling Conger conger