Nadelartige oder dickfleischige Blätter (Amaranthaceae)

EN: Acicular succulent leaves NL: Smalle, succulente (dikke, 'vettige') bladeren DK: Nåleformede blade