Graugans (Anser anser)

EN: Greylag goose NL: Grauwe gans DK: Grågås