Australische Seepocke (Austrominius modestus)

EN: Australian barnacle NL: Nieuw-zeelandse zeepok DK: Firepladet rur